Lietuvos socialinių mokslų centras
   
                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
apie institutąRegionų ir miestų tyrimų skyrius (RMTS) yra LSMC Sociologijos instituto padalinys, įkurtas 2013 m spalio 1 d (tada - Visuomenės geografijos skyrius).

Pagrindinė RMTS darbo kryptis yra Socio-geografinių procesų tyrimai šalies regionuose ir miestuose. Skyriuje dirbantys mokslininkai ir tyrėjai siekia atskleisti ir pristatyti akademinei bendruomenei bei Lietuvos žmonėms svarbiausius šalies ir kaimyninių kraštų regionų ir miestų raidos ypatumus, tendencijas ir dėl to kylančias problemas. Pagrindinė tyrimų idėja yra atskleisti įvairių socialinių procesų ir erdvės (teritorijos), kurioje jie vyksta, tarpusavio priklausomybes. Regioninių ir miestų tyrimų skyriaus pradžia siejama su 1994 m. tuometiniame Geografijos institute įsteigtu Regioninės geografijos skyriumi (vad. R. Baubinas). Daugiausia dėmesio čia buvo skiriama šalies regionų raidos tyrimams. Nagrinėtos šalies ūkio, kaimo vietovių, kultūrinių procesų, turizmo, miestų raidos regioninės ypatybės. Šiuo metu skyriuje labiausiai plėtojami regioninio vystymosi netolygumo, kaimo erdvės transformacijų, erdvinės neteisybės, miestų erdvės transformacijos ir segregacijos, migracijų ir kitų teritorinių reiškinių tyrimai. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt