Lietuvos socialinių mokslų centras
   
                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
apie skyriųRegionų ir miestų tyrimų skyrius (RMTS) yra LSMC Sociologijos instituto padalinys, įkurtas 2013 m spalio 1 d (tada - Visuomenės geografijos skyrius).

Pagrindinė RMTS darbo kryptis yra socio-geografinių procesų tyrimai šalies regionuose ir miestuose. Skyriuje dirbantys mokslininkai ir tyrėjai siekia atskleisti ir pristatyti akademinei bendruomenei bei Lietuvos žmonėms svarbiausius šalies ir kaimyninių kraštų regionų ir miestų raidos ypatumus, tendencijas ir dėl to kylančias problemas. Pagrindinė tyrimų idėja yra atskleisti įvairių socialinių procesų ir erdvės (teritorijos), kurioje jie vyksta, tarpusavio priklausomybes. Regioninių ir miestų tyrimų skyriaus pradžia siejama su 1994 m. tuometiniame Geografijos institute įsteigtu Regioninės geografijos skyriumi (vad. R. Baubinas). Daugiausia dėmesio čia buvo skiriama šalies regionų raidos tyrimams. Nagrinėtos šalies ūkio, kaimo vietovių, kultūrinių procesų, turizmo, miestų raidos regioninės ypatybės. Šiuo metu skyriuje labiausiai plėtojami regioninio vystymosi netolygumo, kaimo erdvės transformacijų, erdvinės neteisybės, miestų erdvės transformacijos ir segregacijos, migracijų ir kitų teritorinių reiškinių tyrimai. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
PVM kodas LT100014613615
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt