Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
apie institutąVisuomenes geografijos ir demografijos institutas (VGDI) yra Lietuvos socialinių tyrimų centro padalinys, įkurtas 2013 m spalio 1 d.

Pagrindinė VGDI darbo kryptis yra Lietuvos visuomenės geografinių ir demografinių procesų tyrimai. VGDI, įkurtas Demografinių tyrimų instituto ir Visuomenės geografijos skyriaus pagrindu, siekia tirti ir pristatyti akademinei visuomenei bei Lietuvos žmonėms svarbiausius šalies ir kaimyninių kraštų regionų raidos bei demografinių procesų juose dėsningumus ir ypatybes. Visuomenės geografinių tyrimų krypties pradžia siejama su 1994 m. tuometiniame Geografijos institute įsteigtu Regioninės geografijos skyriumi (vad. R. Baubinas). Daugiausia dėmesio čia buvo skiriama šalies regioninės raidos tyrimams. Nagrinėtos šalies ūkio, kaimo vietovių, kultūrinių procesų, turizmo, miestų raidos regioninės ypatybės. VGDI demografiniai tyrimai iki LSTC steigimo, buvo vykdomi Demografinių tyrimų centre įkurtame buvusiame Ekonomikos institute (vad. V. Stankūnienė) vėliau peraugusiame į LSTC demografinių tyrimų institutą. Per šiuos metus tirtos svarbiausios Lietuvos demografinės raidos tendencijos, akcentuojant problemines sritis. Tirtos gyventojų demografinės struktūros kaitos, migracijų (ypač emigracijos), šeimos, mirtingumo ir jo priežasčių, senėjimo ir kitos temos. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt