Lietuvos socialinių mokslų centras
   
LSMC / SI                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
Geografijos metraštis


GEOGRAFIJOS METRAŠTIS
ANNALES GEOGRAPHICAE
THE GEOGRAPHICAL YEARBOOK

Recenzuojamas periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1958 m.

Geografijos metraštis (Annales Geographicae, The Geographical Yearbook) yra Lietuvos geografų draugijos, Gamtos tyrimų centro ir Lietuvos socialinių tyrimų centro periodinis mokslo darbų leidinys su priedu, skirtu Lietuvos geografų bendruomenės aktualijų viešinimui, publikuojamas popierine ir elektronine versijomis.

Leidinys yra daugiadisciplininio pobūdžio, visapusiškai atspindintis pasaulio geografinio pažinimo įvairovę. Jame spausdinami geografijos ir gretimų mokslo krypčių straipsniai, pristatantys Lietuvos, Centrinės Europos ir Baltijos jūros regione atliktų tyrimų rezultatus. Taip pat skelbiami mokslo istorijos, teorijos, metodologijos straipsniai. Originalūs, kitur nepublikuoti mokslo straipsniai spausdinami lietuvių arba anglų kalbomis.

Straipsnio autorius arba autoriai, pateikdami rankraštį redakcijai, kartu garantuoja, kad didžioji dalis rankraščio medžiagos bei svarbiausios mokslinės išvados nėra skelbtos spaudoje, kad teksto turinys ir autorystė yra suderinta su bendraautoriais. Straipsnių tinkamumą publikavimui leidinyje aprobuoja bei leidinio turinį sudaro redaktorių kolegija.

Prisegtuke - detalūs reikalavimai straipsnių rengėjams (Reikalavimai autoriams).

ISSN 2424-3434 (print), 2335-8610 (online).

REDAKTORIŲ KOLEGIJA:
Donatas Burneika (vyriausiasis redaktorius, Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Dovilė Krupickaitė (vyr. redaktoriaus pavaduotoja, Lietuvos geografų draugija / Vilniaus universitetas)
Ieva Baužienė (Gamtos tyrimų centras)
Edis Kriaučiūnas (Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Eduardas Spiriajevas (Klaipėdos universitetas)
Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Jussi Jauhiainen (Turku universitetas, Turku)
Zigmas Kairaitis (Geografijos edukacijos studijų centras)
Zaiga Krisjane (Latvijos universitetas, Ryga)
Sebastian Lentz (Leibnico regioninės geografijos institutas, Leipcigas)
Andrej Levchenkov (I. Kanto federalinis universitetas, Karaliaučius)
Ramūnas Povilanskas (Klaipėdos universitetas)
Garri Raagmaa (Tartu universitetas, Tartu)
Marek Sobczyński (Lodzės universitetas, Lodzė)
Rasa Šimanauskienė (Vilniaus universitetas)
Darijus Veteikis (Vilniaus universitetas)
Leidinio numeriai:

Geografijos metraštis, Vol 53 2020

Darius Jarmalavičius, Gintautas Žilinskas, Donatas Pupienis, Viktoras Karaliūnas, Rasa Janušaitė
GAMTINIŲ VEIKSNIŲ IR ŽMOGAUS VEIKLOS ĮTAKA JŪROS KRANTO DINAMIKAI.
BALTIJOS JŪRA, LIETUVA


Raminta Povilaitytė, Ričardas Skorupskas
GALIMI PRIVAČIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ KONCEPCIJOS REALIZAVIMO
MODELIAI LIETUVOJE


Simona Balčaitė
MIESTO BAIMĖS TERITORINĖ RAIŠKA: UŽDARŲ GYVENVIEČIŲ SKLAIDA LIETUVOJE


Dovydas Vidzbelis
LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ RINKIMINIO AKTYVUMO TERITORINĖ RAIŠKA


Filomena Kavoliutė
KALNAI LIETUVOS VIETOVIŲ VARDUOSE IR PAVIRŠIUJEGeografijos metraštis, Vol 52 2019
Geografijos metraštis, Vol 51 2018
Geografijos metraštis, Vol 50 2017
Geografijos metraštis, Vol 49 2016
Geografijos metraštis, Vol 48 2015
Geografijos metraštis, Vol 47 2014
Geografijos metraštis, Vol 46 2013
Geografijos metraštis, Vol 45 2012
Annales Geographicae, Vol 43-44 2010-2011
Annales Geographicae, Vol 42(1-2) 2009
Annales Geographicae, Vol 41(1-2) 208
Annales Geographicae, Vol 40(2) 2007
Annales Geographicae, Vol 40(1) 2007
Annales Geographicae, Vol 39(2) 2006
Annales Geographicae, Vol 39(1) 2006
Annales Geographicae, Vol 38(2) 2005
Annales Geographicae, Vol 38(1) 2005
Annales Geographicae, Vol 37(1-2) 2004
Annales Geographicae, Vol 36(2) 2003


 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt